numerology

लोशू ग्रीड मध्ये अंक आणि घटक

लोशू ग्रीड मध्ये अंक आणि घटक- खालील इमेज मध्ये लोशू ग्रीड मध्ये त्या त्या अंकांचे घटक तत्वे दाखविण्यात आली आहेत. (Numbers of Elements in Loshu Grid) लोशू ग्रीड मध्ये अंक…

0 Comments

लोशू ग्रीड मधील अंकांवरून ८ दिशा

लोशू ग्रीड मधील अंकांवरून ८ दिशा- खाली दिलेल्या इमेज मध्ये लोशू ग्रीड चे सर्व अंक दाखविले आहेत. आणीत त्या त्या अंकांप्रमाणें त्या त्या दिशा दाखविल्या आहेत. (DIRECTION OF LOSHU GRID)…

0 Comments

लोशू ग्रीड मध्ये अंक आणि ग्रह

लोशू ग्रीड मध्ये अंक आणि ग्रह- खाली दाखविलेल्या लोशू ग्रीड मध्ये प्रत्येक अंकावर कोणत्या ना कोणत्या ग्रहाचा प्रभाव असतोच.(Relation Planet And Number In Loshu Grid) लोशू ग्रीड मध्ये अंक आणि…

0 Comments

1 नंबर मूलांक/भाग्यांक

आपला मुलांक 1 कसा? आपला मूलांक 1 आहे जर आपला जन्म कोणत्याही महिन्यात 1,10,19,28 तारखेला झाला असेल. 1=110= 1+0=119=1+9=10=128=2+8=10=1 वरील सर्व जन्म तारखेची बेरीज 1 वर येते म्ह्णून आपणा सर्वांचा…

0 Comments