numerology

मोबाईल नूमरॉलॉजि: काय सांगतात आपल्या मोबाईल नंबर मधील अंक?

मोबाईल नूमरॉलॉजि | Mobile Numerology मोबाईल नूमरॉलॉजि: 12 किंवा 21 जर आपल्या मोबाईल नंबर मध्ये १२ किंवा २१ असे नंबर असतील कुठेही लागोपाठ तर त्यातील १ नंबर सूर्याचा (राजा) आहे…

0 Comments

आपले नाव आणि नूमरॉलॉजी

आपले नाव आणि नूमरॉलॉजी- NAME NUMEROLOGY Chaldean numerology name calculator Chart नूमरॉलॉजि मध्ये प्रथम मूलांक आणि भाग्यांक चेक होतो आणि त्यानंतर आपला घर क्रमांक, अकॉउंट नंबर, गाडी नंबर, मोबाइल नंबर…

0 Comments

लोशु ग्रीड मधील ८ महत्वाचे प्लान

लोशु ग्रीड मधील ८ महत्वाचे प्लान लोशु ग्रीड मधील ८ महत्वाचे प्लान- 8 IMPORTANT PLANS IN LOSHU GREED १) बौद्धिक क्षमता: INTELLECUAL / MENTAL PLAN - 4,9,2२) अध्यात्मिक क्षमता: SPIRITUAL…

0 Comments

लग्न करताय सावधान? अंकांचा खेळ जाणून घ्या

लग्न करताय सावधान? अंकांचा खेळ जाणून घ्या आपला मूलांक आणि भावी जोडीदाराचा मूलांक चेक करा वरील जी शत्रू-मित्र अंकांची इमेज दिली आहे त्यात आपल्या मूलांक अंकाच्या समोर शत्रू अंक दिला…

0 Comments

काय आहे आपला लकी नंबर? LUCKY NUMBERS FORMULA

काय आहे आपला लकी नंबर?- वरील इमेज मध्ये एकदम सोप्या पद्धतीने नुमरॉलॉजि मध्ये जर आपल्याला लकी नंबर्स जाणून घ्यायचे असेल तर खाली दिलेली ट्रिक आपल्याला मदत करू शकेल .(LUCKY NUMBERS…

0 Comments

मूलांक आणि भाग्यांकाचा मेळ आपल्याकडे आहे का?

मूलांक आणि भाग्यांकाचा मेळ आपल्याकडे आहे का? (Compatibility of Mulank & Bhagyank) वरील ग्रह अंक चार्ट मध्ये त्या त्या अंकाचे मित्र शत्रू आणि सम अंक दिले आहेत. ह्यावरून जन्म तारखेत…

0 Comments

लग्न करताय किंवा करून झाले? तर जाणून घ्या ३, ५, ७ च्या अंकांचे खेळ

जाणून घ्या ३, ५, ७ च्या अंकांचे खेळ- Magic Of Number 3,5,7 in Married Life वरील लोशू ग्रीड मध्ये मधली जी लाईन आहे ती ३,५,७ ची आहे. ह्या प्लान ला…

0 Comments

मूलांका प्रमाणे अंकांची वैशिष्टये

मूलांका प्रमाणे अंकांची वैशिष्टये कोणत्याही महिन्याच्या १ ते ३१ तारखेपर्यंत आपला जन्म होतो. अंकगणितात मग आपला मूलांक कोणता आहे ह्याचा विचार केला जातो. खालील प्रमाणे तक्ता पाहिला तर आपला मूलांक…

0 Comments

अंकांचे शत्रू, मित्र आणि विश्लेषण

अंकांचे शत्रू, मित्र आणि विश्लेषण नूमरॉलॉजि मधील वरील चार्ट मध्ये १ ते ९ अंक दिलेले आहेत. हा तक्ता आपण जर पाहिलात तर सहज रित्या आपल्याला हे समजेल कि त्या अंकाला…

0 Comments