Read more about the article आपल्या जन्मतारखेत रीटायर्मेंट चा योग आहे का?
retirement yog

आपल्या जन्मतारखेत रीटायर्मेंट चा योग आहे का?

नुमरॉलॉजि ची प्रॅक्टिस करता करता अशा एका योगाचा (नियमाचा) उलगडा झाला आहे ज्याने मला वाटते प्रत्येकाने आपल्या जन्मतारखेत तो योग कसा आहे तो चेक करून पहावा. हा माझा स्वतःचा अभ्यास…

0 Comments

मीन राशी/ लग्न — राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

मीन राशी/ लग्न -- राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू-केतू राशी परिवर्तन : ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू चे १८ महिन्याचे मीन राशीतून…

0 Comments

कुंभ राशी/ लग्न — राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

कुंभ राशी/ लग्न -- राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू-केतू राशी परिवर्तन : ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू चे १८ महिन्याचे मीन राशीतून…

0 Comments

मकर राशी/ लग्न — राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

मकर राशी/ लग्न -- राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू-केतू राशी परिवर्तन : ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू चे १८ महिन्याचे मीन राशीतून…

0 Comments

धनु राशी/ लग्न — राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

धनु राशी/ लग्न -- राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू-केतू राशी परिवर्तन : ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू चे १८ महिन्याचे मीन राशीतून…

0 Comments

वृश्चिक राशी/ लग्न — राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

वृश्चिक राशी/ लग्न -- राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू-केतू राशी परिवर्तन : ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू चे १८ महिन्याचे मीन राशीतून…

0 Comments

तूळ राशी/ लग्न — राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

तूळ राशी/ लग्न -- राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू-केतू राशी परिवर्तन : ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू चे १८ महिन्याचे मीन राशीतून…

0 Comments

कन्या राशी/ लग्न — राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

कन्या राशी/ लग्न -- राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू-केतू राशी परिवर्तन : ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू चे १८ महिन्याचे मीन राशीतून…

0 Comments

सिंह राशी/ लग्न — राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

सिंह राशी/ लग्न -- राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू-केतू राशी परिवर्तन : ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू चे १८ महिन्याचे मीन राशीतून…

0 Comments

कर्क राशी/ लग्न : राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

कर्क राशी/ लग्न : राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू-केतू राशी परिवर्तन : ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ राहू चे १८ महिन्याचे मीन राशीतून…

0 Comments