You are currently viewing धनु राशी/ लग्न — राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

धनु राशी/ लग्न — राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

राहू-केतू राशी परिवर्तन : ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

राहू चे १८ महिन्याचे मीन राशीतून जे भ्रमण होत आहे त्याचे टाइम टेबल वरील लिंक मध्ये वाचून घ्या.

धनु राशी आणि धनु लग्न साठी हे मीन राशीतून होणारे भ्रमण पुढे देत आहे.

जर आपली राशी धनु असेल किंवा आपली राशी दुसरी कोणतीही असेल पण जर आपले लग्न धनु असेल तर खाली दिलेले विवेचन हे आपल्यासाठी आहे.

वर दिलेली कुंडली इमेज हि धनु राशी किंवा धनु लग्नाची आहे. जर आपली धनु राशी नसली तरी जर धनु लग्न असेल तर आपली लग्न कुंडली हि अशी असू शकेल.

नोट — मी इथे चांगले आणि वाईट दोन्ही बाजू मांडेन. आपल्याला राशी कुंडली आणि लग्न कुंडली दोन्ही चेक करावी लागेल. ह्यासाठी आपली राशी कोणती आणि आपले लग्न कोणते हे आपणास माहित हवे. आपण दोन्ही पोस्ट वाचल्यानंतर (आपले लग्न आणि आपली राशी) जर राशी कुंडलीत आणि लग्न कुंडलीत एखादा विषय हा दोन्ही ठिकाणी चांगला असेल तर ती गोष्ट पॉसिटीव्ह समजावी आणि दोन्ही ठिकाणी वाईट असेल तर काळजी घ्यावी लागेल. तरी सुद्धा आपल्या मूळ कुंडलीत राहू जिथे जन्माच्या वेळी आहे ते पाहूनच फायनल डिसिजन घ्यावे हि विनंती. जे विषय इथे मांडण्यात येतील त्या घटना घडण्यासाठी आपली परिस्थिती आणि आपले वय त्यास सूट होत असतील तरच त्या घडतील नाहीतर घडणार नाही.

नोट — २५/३/२००५ ते १२/१०/२००५ ह्या कालावधीत राहु १८ वर्षापूर्वी मीन राशीतून भ्रमण करत होता त्यावेळी शनी कर्क राशीतून भ्रमण करत होता — राहू ची ७ वि दृष्टी ज्या स्थानावर येत होती तिथेच शनी आपली ३ री दृष्टी कर्क राशीतून टाकत होता. आणि ते स्थान १० वे स्थान होते (जिथे जिथे ६ नंबर ची कन्या राशी असेल आपल्या पत्रिकेत) शनी आणि राहू दोघे एकदम पाहत होते त्या स्थानाला. २५/३/२००५ पासून च्या १८ महिन्याच्या कालावधीत धनु राशी आणि धनु लग्नाला १० व्या (कर्म) ह्या स्थानाचे फळ जरूर मिळाले असेल. ह्या स्थानातून करिअर, आपले प्रोफेशन आणि आपले सर्व कर्मे , पद,प्रतिष्ठा, राजयोग पाहिले जातात ह्यातील एक तरी विषय खूप चांगला किंवा खूप वाईट गेला असेल. आठवून पहा ह्याच विषयाच्या बाबतीत आपली धावपळ होती का?

आता पुढे …….ह्याचे काय परिणाम होईल ते पाहू.

दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ पर्यंत राहू मीन राशीत आहे आणि आपल्या धनु राशी कुंडलीत किंवा धनु लग्न कुंडलीत मीन राशी हि कुंडलीच्या ४ थ्या (चतुर्थ) स्थानी येत आहे ह्या स्थानावरून ह्या स्थानातील विषय – घरातील वातावरण , मातृ सुख, जन्म स्थान, सर्व पर्सनल सुखे , प्रॉपर्टीज, वाहन. येथे १८ महिने राहू आपणास ह्याच विषयाचे आकर्षण देणार एव्हढे नक्की. पण जर जन्म पत्रिकेत राहू जन्माच्या वेळी चांगल्या स्थितीत नसेल तर हेच विषय आपल्यासाठी थोडे त्रासाचे जाऊ शकतील. जन्मस्थानापासून ज्या ज्या व्यक्ती दूर आहेत त्यांना ह्या विषयाचे चांगले परिणाम मिळू शकतात.

राहूची ८ व्या स्थानावर ५ वी दृष्टी

राहू वरील दिलेल्या कालावधीत मीन राशीत असताना कुंडली इमेज मध्ये दाखविल्याप्रमाणे तिथून तो आठव्या (अष्टम) स्थानाला पाहणार आहे. म्हणजे जिथे ४ नंबर लिहिले आहे. म्हणजे हे स्थान आता आपले ऍक्टिव्हेट राहू करणार. काळजी घ्या. ह्या स्थानावरून आयुष्यातील सर्व प्रकारचे अचानक होणारे अपघात, पीडा पहिल्या जातात, इथूनच मृत्यू बद्दल (आयु) आकलन केले जाते, इथून कमी मेहनतीचा पैसा सुद्धा पहिला जातो, गूढ (गुप्त) गोष्टी बद्दल सर्व काही चेक केले जाते, वारसा हक्काने मिळणारे सर्व प्रकारचे लाभ, कमरेच्या खालील भागाचे रोग, गुप्तांग, आकस्मित धन, ऑपेरेशन आणि शारीरिक मानसिक सर्व प्रकारच्या व्यक्तीला होणाऱ्या पीडा चेक केल्या जातात. राहू जर इथे दृष्टी टाकत आहे म्हणजे तो ह्या स्थानाचे एक तरी फळ अति बोल्ड देऊ शकेल.

राहु ची १० व्या स्थानवार ७ वी दृस्टि

कुंडली इमेज मध्ये पहा राहु 4 स्थानातून दहाव्या स्थानवार आपली ७ वी दृस्टि देत आहे जिथे ६ नंबर लिहिले आहे हे कुंडलीचे 10 वे (कर्म) स्थान आहे. ह्या स्थानातून करिअर, आपले प्रोफेशन आणि आपले सर्व कर्मे , पद,प्रतिष्ठा, राजयोग पाहिले जातात. राहू जेव्हा ह्या स्थानाला आपली दृष्टी ४ थ्या स्थानावरून टाकत असतो तेव्हा व्यक्ती आपल्या घरातील सुख कमी करून किंवा जन्मस्थानापासून दूर जाऊन वरील विषयासाठी अग्रेसिव्ह होतो.

राहू ची १२ व्या स्थानावर ९ वी दृष्टी

कुंडली इमेज मध्ये राहू जिथे आहे तिथून तो पत्रिकेतील बाराव्या (व्यय) स्थानावर दृष्टी टाकत आहे. जिथे ८ नंबर लिहिले आहे. धनु राशी किंवा धनु लग्नाच्या व्यक्तींसाठी पुढील १८ महिने हे ह्या स्थानावरील घटनांचा जास्तीत जास्त परिणाम दिसू शकतो. ह्याच स्थानावर शनी ची कुंभ राशीतून १० वी दृष्टी सुद्धा येत आहे त्यामुळे ह्या कालावधीत ह्या स्थानाची फळे व्यक्तीला १००% मिळू शकतील. हे कुंडलीचे सर्वात शेवटचे स्थान आहे. हे स्थान लॉसेस चे, परदेश गमन चे, गुंतवणुकीचे आहे, तसेच हॉस्पिटल यात्रा चे सुद्धा आहे, डावा डोळा आणि मोक्ष ह्यातील एक तरी विषय आपल्याकडे राहू ऍक्टिव्हेट करेल. ज्या व्यक्ती परदेश गमन ह्या विषयी उत्सुक असतील त्यांनी हि संधी सोडू नये.

वरील सर्व बॅलन्स करण्यासाठी उपाय — आपण धनु राशीचे आहात किंवा धनु लग्नाचे असाल राहू च्या विषयी च्या कोणत्याही त्रासाबद्दल आपल्या कपाळावर आणि नाभीवर रोज स्नान करून केसर + गंगाजल चे मिश्रण करून टिळा लावावा. उत्तर मुखी होऊन टिळा लावला तर उत्तम. तुम्ही ज्या गुरुचे मार्गर्दशन घेता किंवा ज्या गुरूच्या अध्यात्मिक सेवेत आहात तिथे आपली सेवा देत राहावी.

धन्यवाद।
श्री दत्तगुरु ज्योतिष
९८२१८१७७६८
७५०६७३७५१९

Leave a Reply