महादशा

चालू महादशेत अंतर्दशा आपणास कशी जाईल? | Antardasha predict on Tara Chakra Table

चालू महादशेत अंतर्दशा आपणास कशी जाईल? कोणत्याही व्यक्तीस त्याच्या कुंडलीत कोणती ना कोणती एक महादशा सुरु असते. आणि त्याचा जो कार्यकाळ असतो तो सुद्धा सर्वांसाठी सारखाच असतो. त्या महादशेचा क्रमांक…

0 Comments

महादशा अंतर्दशा म्हणजे काय? ज्योतिष मध्ये सर्वात मोठा विषय

महादशा अंतर्दशा म्हणजे काय? वर दाखवलेली इमेज हि विशोंत्तरी महादशा ची आहे. प्रत्येक कॉम्पुटर पत्रिकेत एक पान ह्याचे जरूर असते. नंतर अंतर्दशाची सुद्धा काही पाने असतात. महादशा म्हणजे असा एक…

0 Comments