महादशा

महादशा अंतर्दशा म्हणजे काय? ज्योतिष मध्ये सर्वात मोठा विषय

महादशा अंतर्दशा म्हणजे काय? वर दाखवलेली इमेज हि विशोंत्तरी महादशा ची आहे. प्रत्येक कॉम्पुटर पत्रिकेत एक पान ह्याचे जरूर असते. नंतर अंतर्दशाची सुद्धा काही पाने असतात. महादशा म्हणजे असा एक…

0 Comments