You are currently viewing मीन राशी/ लग्न — राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

मीन राशी/ लग्न — राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

राहू-केतू राशी परिवर्तन : ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

राहू चे १८ महिन्याचे मीन राशीतून जे भ्रमण होत आहे त्याचे टाइम टेबल वरील लिंक मध्ये वाचून घ्या.

मीन राशी आणि मीन लग्न साठी हे मीन राशीतून होणारे भ्रमण पुढे देत आहे.

जर आपली राशी मीन असेल किंवा आपली राशी दुसरी कोणतीही असेल पण जर आपले लग्न मीन असेल तर खाली दिलेले विवेचन हे आपल्यासाठी आहे.

वर दिलेली कुंडली इमेज हि मीन राशी किंवा मीन लग्नाची आहे. जर आपली मीन राशी नसली तरी जर मीन लग्न असेल तर आपली लग्न कुंडली हि अशी असू शकेल.

नोट — मी इथे चांगले आणि वाईट दोन्ही बाजू मांडेन. आपल्याला राशी कुंडली आणि लग्न कुंडली दोन्ही चेक करावी लागेल. ह्यासाठी आपली राशी कोणती आणि आपले लग्न कोणते हे आपणास माहित हवे. आपण दोन्ही पोस्ट वाचल्यानंतर (आपले लग्न आणि आपली राशी) जर राशी कुंडलीत आणि लग्न कुंडलीत एखादा विषय हा दोन्ही ठिकाणी चांगला असेल तर ती गोष्ट पॉसिटीव्ह समजावी आणि दोन्ही ठिकाणी वाईट असेल तर काळजी घ्यावी लागेल. तरी सुद्धा आपल्या मूळ कुंडलीत राहू जिथे जन्माच्या वेळी आहे ते पाहूनच फायनल डिसिजन घ्यावे हि विनंती. जे विषय इथे मांडण्यात येतील त्या घटना घडण्यासाठी आपली परिस्थिती आणि आपले वय त्यास सूट होत असतील तरच त्या घडतील नाहीतर घडणार नाही.

नोट — २५/३/२००५ ते १२/१०/२००५ ह्या कालावधीत राहु १८ वर्षापूर्वी मीन राशीतून भ्रमण करत होता त्यावेळी शनी कर्क राशीतून भ्रमण करत होता — राहू ची ७ वि दृष्टी ज्या स्थानावर येत होती तिथेच शनी आपली ३ री दृष्टी कर्क राशीतून टाकत होता. आणि ते स्थान ७ वे (सप्तम) स्थान होते ( जिथे ६ नंबर ची कन्या राशी असेल आपल्या पत्रिकेत) शनी आणि राहू दोघे एकदम पाहत होते त्या स्थानाला. २५/३/२००५ पासून च्या १८ महिन्याच्या कालावधीत मीन राशी आणि मीन लग्नाला 9 व्या (भाग्य) ह्या स्थानाचे फळ जरूर मिळाले असेल. ह्या स्थानावरून सर्व वैवाहिक प्रश्न, विवाह, व्यापार, व्यापारातील पार्टनरशिप, समोरचा शत्रू, हे विषय पहिले जातात. ह्यातील एक तरी विषय खूप चांगला किंवा खूप वाईट गेला असेल. आठवून पहा ह्याच विषयाच्या बाबतीत आपली धावपळ होती का?

आता पुढे …….ह्याचे काय परिणाम होईल ते पाहू.

दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ पर्यंत राहू मीन राशीत आहे आणि आपल्या मीन राशी कुंडलीत किंवा मीन लग्न कुंडलीत मीन प्रथम स्थानी येत आहे . प्रथम स्थानावरून व्यक्तिमत्व,(प्रेसेंटेशन) स्वभाव, मस्तिष्क, विवेक, शील, विनम्रता, हेल्थ, बॉडी लँग्वेज, निगेटिव्हिटी पॉसिटीव्हिटी.- ह्यातील एक तरी विषय आता ऍक्टिव्हेट होऊ शकेल. मीन राशी किंवा लग्नाच्या व्यक्तींसाठी हा कालावधी ते जे जे ठरवतील स्वतःबद्दल ते त्यात कार्यरत होतील. आत्तापर्यंत बरीच वर्षे आपल्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल जो त्यांचा विचार होता त्यास ते आता ऍक्टिव्हेट करणार आहेत. त्यामुळे हा कालावधी उत्तम असेल. मात्र ह्या वेळी आपल्या हेल्थ ची काळजी जरूर घ्यावी.
लहान मुले मुली जर १२ ते २१ पर्यंत आतील तर त्यांची जिद्द वाढेल. नवीन कल्पना त्याच्या डोक्यात येऊ शकेल त्यामुळे त्यांच्या अभ्यासाकडे लक्ष द्या.

राहूची ५ व्या स्थानावर ५ वी दृष्टी

राहू वरील दिलेल्या कालावधीत मीन राशीत असताना कुंडली इमेज मध्ये दाखविल्याप्रमाणे तिथून तो पाचव्या (पंचम) स्थानाला पाहणार आहे. म्हणजे जिथे ४ नंबर लिहिले आहे. म्हणजे हे स्थान आता आपले ऍक्टिव्हेट राहू करणार. पत्रिकेत. ह्या स्थानावरून बर्थ चाईल्ड, कन्सिव्ह , संततीचे सर्व विषय, बौद्धिक क्षमता, खेळ प्रेम (प्रेम देणे घेणे) पाहतात. राहू ह्या स्थानातून भ्रमण करत असताना ह्या वरील विषयातील जे जे विषय आधी आपल्याकडे होते त्यात तुम्ही अग्रेसिव्ह होऊन ते मिळविण्याचा प्रयत्न जरूर कराल. जर कुणाला संततीचे विषय असतील तर राहू इथे मेडिकल च्या साहाय्याने नवीन तंत्रज्ञानाने चाईल्ड बर्थ करून देण्याची ताकद दाखवितो. ह्याचे कारण तो आधीच्या सर्व परंपरा मोडतो. मात्र जे नॉर्मल कन्सिव्ह होऊन ९ महिन्याच्या प्रोसेस मध्ये आहेत त्यांनी जपावे. मिसकॅरेज होण्याचे प्रमाण जास्त होऊ शकेल जर आपल्या पत्रिकेत ५ वे स्थान निगेटिव्ह असेल तर. जर कुणाकडे प्रेमाबद्दल चे विषय असतील तर मात्र इथे त्या प्रेम प्रकरणात जिद्द पूर्ण करण्याची ताकद देईल. ज्यांच्या पत्रिकेत विरुद्द लिंगी आकर्षण योग असेल त्यांनी जपावे.

राहु ची ७ व्या स्थानवार ७ वी दृस्टि

कुंडली इमेज मध्ये पहा राहु प्रथम स्थानातून सातव्या (सप्तम) स्थानवार आपली ७ वी दृस्टि देत आहे जिथे ६ नंबर लिहिले आहे. पत्रिकेत सप्तम स्थानावरून वैवाहिक सुख, विवाह च्या बाबतीत असलेले सर्व प्रश्न, वैवाहिक पार्टनर, बिझिनेस मधील पार्टनशीप, रोज मिळणारा पैसा, व्यापार ह्या सर्व गोष्टी पहिल्या जातात. मागील २०२१-२२-२३ ऑक्टोबर पर्यंत जे जे वरील विषय आपल्याबद्दल वैवाहिक सुखाचे पेंडिंग आहेत ते क्लिअर होण्यास आपण प्रयत्न करून त्यात सक्सेस मिळवाल. उदारणार्थ – जर कुणाचे लग्न होत नसेल तर आता होण्यास हरकत नाही. खास करून ज्यांचा प्रेम विवाह होणे आहे त्यांना हा कालावधी फार फार महत्वाचा असेल. ज्यांचा डिवोर्स पेंडिंग असेल त्यांनी आता प्रयत्न करण्यास हरकत नाही. ज्यांनी आधीपासून व्यवसायात पार्टनरशिप केली असेल त्यांनी जरा ह्या कालावधीत काळजी घ्यावी. ब्रेकअप दिसेल.

राहू ची ९ व्या स्थानावर ९ वी दृष्टी

कुंडली इमेज मध्ये राहू जिथे आहे तिथून तो पत्रिकेतील ९ व्या (भाग्य) स्थानावर दृष्टी टाकत आहे. जिथे ९ नंबर लिहिले आहे. मीन राशी किंवा मीन लग्नाच्या व्यक्तींसाठी पुढील १८ महिने हे ह्या स्थानावरील घटनांचा जास्तीत जास्त परिणाम दिसू शकतो. ह्याच स्थानावर शनी ची कुंभ राशीतून १० वी दृष्टी सुद्धा येत आहे त्यामुळे ह्या कालावधीत ह्या स्थानाची फळे व्यक्तीला १००% मिळू शकतील. ह्या स्थानाबद्दलचे जे जे विषय असतील जे आधी पेंडिंग होते ते सर्व सुटतील. ह्या स्थानावरून पत्रिकेत आयुष्यातील मोठे केलेले चेंजेस जे भाग्याच्या डेव्हलोपमेंटसाठी असतात, वडिलांचे विषय, प्रवास, तीर्थ यात्रा, सन्यास, उच्च शिक्षण, गुरुवर्य पहिले जातात. ह्यात जेव्हा १८ महिन्यासाठी हे विषय आपल्या समोर असू शकतील. मागील काही महिन्यात ज्या इच्छा पेंडिंग असतील त्यांना हा विषय सुटू शकेल. जन्मस्थानापासून दूर असाल तर हे विषय सुखाचे होऊ शकतील.

वरील सर्व बॅलन्स करण्यासाठी उपाय — आपण मीन राशीचे आहात किंवा मीन लग्नाचे असाल राहू च्या विषयी च्या कोणत्याही त्रासाबद्दल
आपण वरील १८ महिन्याच्या कालावधीत जास्तीत जास्त पत्रिकेत गुरु बलवान करावा. जो आपल्या राशीचा मालक आहे. प्रत्येक गुरुवारी विष्णू सहस्त्र नाम पाठ करावा अथवा विष्णू सहस्त्र नामावली करत राहावी. रोज स्नानानंतर कपाळावर आणि नाभीवर केसर + गंगाजल मिक्स करून तिलक करावा.

धन्यवाद।
श्री दत्तगुरु ज्योतिष
९८२१८१७७६८
७५०६७३७५१९

Leave a Reply