You are currently viewing कन्या राशी/ लग्न — राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

कन्या राशी/ लग्न — राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

राहू-केतू राशी परिवर्तन : ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

राहू चे १८ महिन्याचे मीन राशीतून जे भ्रमण होत आहे त्याचे टाइम टेबल वरील लिंक मध्ये वाचून घ्या.

कन्या राशी आणि कन्या लग्न साठी हे मीन राशीतून होणारे भ्रमण पुढे देत आहे.

जर आपली राशी कन्या असेल किंवा आपली राशी दुसरी कोणतीही असेल पण जर आपले लग्न कन्या असेल तर खाली दिलेले विवेचन हे आपल्यासाठी आहे.

वर दिलेली कुंडली इमेज हि कन्या राशी किंवा कन्या लग्नाची आहे. जर आपली कन्या राशी नसली तरी जर कन्या लग्न असेल तर आपली लग्न कुंडली हि अशी असू शकेल.

नोट — मी इथे चांगले आणि वाईट दोन्ही बाजू मांडेन. आपल्याला राशी कुंडली आणि लग्न कुंडली दोन्ही चेक करावी लागेल. ह्यासाठी आपली राशी कोणती आणि आपले लग्न कोणते हे आपणास माहित हवे. आपण दोन्ही पोस्ट वाचल्यानंतर (आपले लग्न आणि आपली राशी) जर राशी कुंडलीत आणि लग्न कुंडलीत एखादा विषय हा दोन्ही ठिकाणी चांगला असेल तर ती गोष्ट पॉसिटीव्ह समजावी आणि दोन्ही ठिकाणी वाईट असेल तर काळजी घ्यावी लागेल. तरी सुद्धा आपल्या मूळ कुंडलीत राहू जिथे जन्माच्या वेळी आहे ते पाहूनच फायनल डिसिजन घ्यावे हि विनंती. जे विषय इथे मांडण्यात येतील त्या घटना घडण्यासाठी आपली परिस्थिती आणि आपले वय त्यास सूट होत असतील तरच त्या घडतील नाहीतर घडणार नाही.

नोट — २५/३/२००५ ते १२/१०/२००५ ह्या कालावधीत राहु १८ वर्षापूर्वी मीन राशीतून भ्रमण करत होता त्यावेळी शनी कर्क राशीतून भ्रमण करत होता — राहू ची ७ वि दृष्टी ज्या स्थानावर येत होती तिथेच शनी आपली ३ री दृष्टी टाकत होता. आणि ते स्थान १ ले स्थान होते (जिथे जिथे ६ नंबर ची कन्या राशी असेल आपल्या पत्रिकेत) शनी आणि राहू दोघे एकदम पाहत होते त्या स्थानाला. २५/३/२००५ पासून च्या १८ महिन्याच्या कालावधीत कन्या राशी आणि कन्या लग्नाला प्रथम स्थानावरून – तुमचे व्यक्तिमत्व,(प्रेसेंटेशन) स्वभाव, मस्तिष्क, विवेक, शील, विनम्रता, हेल्थ, बॉडी लँग्वेज, निवटीविटी, पॉसिटीव्हिटी.- ह्यातील एक तरी विषय खूप चांगला किंवा खूप वाईट गेलाच असेल आठवून पहा. शक्य झाले तर कॉमेंट करा.

आता पुढे …….ह्याचे परिणाम काय होईल ते पाहू

दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ पर्यंत राहू मीन राशीत आहे आणि आपल्या कन्या राशी कुंडलीत किंवा कन्या लग्न कुंडलीत मीन राशी हि कुंडलीच्या ७ व्या (सप्तम) स्थानी येत आहे ह्या स्थानावरून सर्व वैवाहिक प्रश्न, विवाह, व्यापार, व्यापारातील पार्टनरशिप, समोरचा शत्रू, हे विषय पहिले जातात. वरील कालावधीसाठी राहू इथे १८ महिने असणार म्हणून मागील ४/५ वर्षे जे जे वैवाहिक विषय पेंडिंग असतील त्यात तुम्ही अग्रेसिव्ह होऊन सोडवू शकाल. ज्यांचे प्रेमसंबधातून विवाह होणारे होते आणि आत्तापर्यंत होत नव्हते त्यांना हा कालावधी मदत करू शकतो. ज्यांचे विवाह होताना बऱ्याच अडचणी येत होत्या परंपरा न तोडता विवाह होत नव्हता त्या व्यक्ती आता परंपरेच्या विरुद्ध जाऊन विवाह करण्यास उत्सुक असतील . कारण त्यांना आता पर्याय उरणार नाही कारण येथील राहू आपणास तेच करण्यास प्रवृत्त करेल.
कन्या राशीच्या/लग्न च्या पत्रिकेत वैवाहिक जीवनात एखादी तिसरी व्यक्ती येणार नाही ह्याकडे लक्ष असू द्यात. जर आपण व्यापार करत असाल आणि त्यात पार्टनरशिप असेल तर हा कालावधी पार्टनरशिप तुटण्याचा काळ असेल सांभाळून राहणे. काही जण आता आपला व्यापार करण्याचा विचार करू शकतील.

राहूची ११ व्या स्थानावर ५ वी दृष्टी

राहू वरील दिलेल्या कालावधीत मीन राशीत असताना कुंडली इमेज मध्ये दाखविल्याप्रमाणे तिथून तो अकराव्या (लाभ /इच्छा) स्थानाला पाहणार आहे. म्हणजे जिथे ४ नंबर लिहिले आहे. म्हणजे हे स्थान आता आपले ऍक्टिव्हेट राहू करणार. चांगले असे होईल कि ह्या स्थानाबद्दलचे जे जे विषय असतील जे आधी पेंडिंग होते ते सर्व सुटतील. ११ वे स्थान हे इच्छापूर्तीचे स्थान आहे, सर्व प्रकारचे लाभ इथून पाहता येतात, मोठा भाऊ , सून हे विषय पाहता येतात. ह्या विषयीच्या मागील सर्व इच्छा आता पूर्ण होणार आहेत. त्यासाठी तुम्ही जरूर प्रयत्न कराल. ज्या ज्या इच्छा वरील विषयी पेंडिंग असतील त्या आता पूर्ण होण्यास हरकत नाही.

राहु ची प्रथम स्थानवार ७ वी दृस्टि

कुंडली इमेज मध्ये पहा राहु ७ व्या स्थानातून प्रथम स्थानवार आपली ७ वी दृस्टि देत आहे जिथे ६ नंबर लिहिले आहे हे कुंडलीचे प्रथम स्थान आहे तुमचे व्यक्तिमत्व,(प्रेसेंटेशन) स्वभाव, मस्तिष्क, विवेक, शील, विनम्रता, हेल्थ, बॉडी लँग्वेज, निवटीविटी, पॉसिटीव्हिटी.- ह्यातील एक तरी विषय आता ऍक्टिव्हेट होऊ शकेल. आत्तापर्यंत जे जे स्वतःसाठी करायचे राहिले होते जे तुमच्या प्रेझेन्टेशन च्या विषयी असेल त्यात तुम्ही आता अग्रेसिव्ह होऊन पूर्ण करण्याचा प्रयत्न कराल. फक्त हेल्थ साठी हा काळ लक्ष देण्याचा असेल काळजी घ्यावी.

राहू ची 3 ऱ्या स्थानावर ९ वी दृष्टी

कुंडली इमेज मध्ये राहू जिथे आहे तिथून तो पत्रिकेतील तिसऱ्या स्थानावर दृष्टी टाकत आहे. कन्या राशी किंवा कन्या लग्नाच्या व्यक्तींसाठी पुढील १८ महिने हे ह्या स्थानावरील घटनांचा जास्तीत जास्त परिणाम दिसू शकतो.जिथे ८ नंबर लिहिले आहे ह्याच स्थानावर शनी ची कुंभ राशीतून १० वी दृष्टी सुद्धा येत आहे त्यामुळे अति सावधान. जे जे विषय खाली देत आहे त्या विषयी अति चांगली किंवा वाईट धावपळ होण्याचे नाकारता येत नाही. पराक्रम करून दाखविणे, एखाद्या विषयात खूप धावपळ करून सक्सेस होणे, एखाद्या प्रॉपर्टीची विक्री करणे, एका शहरातून दुसऱ्या दुसऱ्या शहरात सतत जाणे, जास्त समाजाशी कम्युनिकेट (सोशिअल) होणे , लहान भावंडे – हे विषय समोर येतील आणि त्यात तुम्ही संघर्ष कराल आणि त्या त्या प्रश्नांना सोडवाल हे नक्की. फक्त इथे लहान भावंडे असतील तर त्यांना हा कालावधी उत्तम नसेल. त्यासाठी त्यांना अधिक कष्ट होत असतील तर दोघांनी एकत्र राहणे टाळावे. फक्त ह्या कालावधी पुरते.

वरील सर्व बॅलन्स करण्यासाठी उपाय — आपण कन्या राशीचे आहात किंवा कन्या लग्नाचे आहात तर राहू तुमच्या समोरील मीन राशीत आहे पण तुमच्या राशीतून सध्या केतू स्वतः भ्रमण करणार आहे त्यामुळे रोज श्री गणेश उपनसाना करणे आणि प्रत्येक शनिवारी भटक्या कुत्र्यांची कोणत्याही पद्धतीने सेवा करणे हे दोन उपाय आपणास ह्या कालावधी साठी उत्तम लाभ देणारे असतील

धन्यवाद।
श्री दत्तगुरु ज्योतिष
९८२१८१७७६८
७५०६७३७५१९

Leave a Reply