You are currently viewing कर्क राशी/ लग्न : राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

कर्क राशी/ लग्न : राहू परिवर्तन ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

राहू-केतू राशी परिवर्तन : ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५

राहू चे १८ महिन्याचे मीन राशीतून जे भ्रमण होत आहे त्याचे टाइम टेबल वरील लिंक मध्ये वाचून घ्या.

कर्क राशी आणि कर्क लग्न साठी हे मीन राशीतून होणारे भ्रमण पुढे देत आहे.

जर आपली राशी कर्क असेल किंवा आपली राशी दुसरी कोणतीही असेल पण जर आपले लग्न कर्क असेल तर खाली दिलेले विवेचन हे आपल्यासाठी आहे.

कर्क राशी/ लग्न : राहू परिवर्तन

वर दिलेली कुंडली इमेज हि कर्क राशी किंवा कर्क लग्नाची आहे. जर आपली कर्क राशी नसली तरी जर कर्क लग्न असेल तर आपली लग्न कुंडली हि अशी असू शकेल.

नोट — मी इथे चांगले आणि वाईट दोन्ही बाजू मांडेन. आपल्याला राशी कुंडली आणि लग्न कुंडली दोन्ही चेक करावी लागेल. ह्यासाठी आपली राशी कोणती आणि आपले लग्न कोणते हे आपणास माहित हवे. आपण दोन्ही पोस्ट वाचल्यानंतर (आपले लग्न आणि आपली राशी) जर राशी कुंडलीत आणि लग्न कुंडलीत एखादा विषय हा दोन्ही ठिकाणी चांगला असेल तर ती गोष्ट पॉसिटीव्ह समजावी आणि दोन्ही ठिकाणी वाईट असेल तर काळजी घ्यावी लागेल. तरी सुद्धा आपल्या मूळ कुंडलीत राहू जिथे जन्माच्या वेळी आहे ते पाहूनच फायनल डिसिजन घ्यावे हि विनंती. जे विषय इथे मांडण्यात येतील त्या घटना घडण्यासाठी आपली परिस्थिती आणि आपले वय त्यास सूट होत असतील तरच त्या घडतील नाहीतर घडणार नाही.

नोट — २५/३/२००५ ते १२/१०/२००५ ह्या कालावधीत राहु १८ वर्षापूर्वी मीन राशीतून भ्रमण करत होता त्यावेळी शनी कर्क राशीतून भ्रमण करत होता — राहू ची ७ वि दृष्टी ज्या स्थानावर येत होती तिथेच शनी आपली ३ री दृष्टी टाकत होता. आणि ते स्थान ३ रे स्थान होते जिथे शनी आणि राहू दोघे एकदम पाहत होते त्या स्थानाला. २५/३/२००५ पासून च्या १८ महिन्याच्या कालावधीत कर्क राशी आणि कर्क लग्नाला ३ ऱ्या स्थानावरून – पराक्रम करून दाखविणे, एखाद्या विषयात खूप धावपळ करून सक्सेस होणे, एखाद्या प्रॉपर्टीची विक्री करणे, एका शहरातून दुसऱ्या दुसऱ्या शहरात सतत जाणे, जास्त समाजाशी कम्युनिकेट (सोशिअल) होणे , लहान भावंडे – ह्यातील एक तरी विषय खूप चांगला किंवा खूप वाईट गेलाच असेल आठवून पहा. आणि शक्य झाले तर कॉमेंट करा.

आता पुढे …….ह्याचे परिणाम काय होईल ते पाहू

दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२३ ते १८ मे २०२५ पर्यंत राहू मीन राशीत आहे आणि आपल्या कर्क राशी कुंडलीत किंवा कर्क लग्न कुंडलीत मीन राशी हि कुंडलीच्या ९ व्या (भाग्य स्थानी येत आहे) ह्या स्थानावरून आयुष्यातील मोठे केलेले चेंजेस जे भाग्याच्या डेव्हलोपमेंटसाठी असतात, वडिलांचे विषय, प्रवास, तीर्थ यात्रा, सन्यास, उच्च शिक्षण, गुरुवर्य पहिले जातात. ह्यात जेव्हा १८ महिन्यासाठी राहू येत आहे तेव्हा हे विषय आपल्या समोर असू शकतील. मागील काही महिन्यात ज्या इच्छा पेंडिंग असतील त्यांना हा विषय सुटू शकेल.
कर्क राशी किंवा कर्क लग्नाच्या व्यक्तींना ह्या कालावधीत वरील विषयी अनेक संधी प्राप्त होतील त्यात आपण आपल्या इच्छा पूर्ण करण्याकरिता अति अग्रेसिव्ह असतील. उदाहरणार्थ – जर आपण पुढील शिक्षण घेण्यासाठी काही प्रयत्न करत असाल तर त्यासाठी खूप पॉसिटीव्ह व्हाल . स्वतःच्या डेव्हलोपमेंटसाठी ह्या कालावधीत प्रवास सुद्धा होतील. एखाद्या विषयीचे ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी कोणत्यातरी गुरु ची निवड कराल किंवा आधी जर उच्चशिक्षणाचे काही प्लान असेल ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न कराल. तीर्थ यात्रा घडतील. वडिलांच्या विषयी काळजी घ्या. त्यांची अटॅचमेंट इथे चांगले परिणाम देत नाही जेव्हा इथे राहू येत असतो. दोघांपैकी एक जण वेगळा होतो किंवा कुणाला तरी एकाला त्रास होत असतो. जन्माच्या वेळी तुमच्या पत्रिकेत इथेच जर राहू असेल तर घराण्यातील पितृदोष दिसतो.

राहूची प्रथम स्थानावर ५ वी दृष्टी

राहू वरील दिलेल्या कालावधीत मीन राशीत असताना कुंडली इमेज मध्ये दाखविल्याप्रमाणे तिथून तो प्रथम स्थानाला पाहणार आहे. म्हणजे जिथे ४ नंबर लिहिले आहे. म्हणजे हे स्थान आता आपले ऍक्टिव्हेट राहू करणार. चांगले असे होईल कि ह्या स्थानाबद्दलचे जे जे विषय असतील जे आधी पेंडिंग होते ते सर्व सुटतील. जसे ह्या स्थानाचे विषय — तुमचे व्यक्तिमत्व, स्वभाव, मस्तिष्क, विवेक, शील, विनम्रता, हेल्थ, बॉडी लँग्वेज, निगेटिव्ह, पॉसिटीव्हिटी.
वरील सर्व विषयी ह्या स्थानात राहू आल्यामुळे ते ते विषय आपल्या स्वभावात ऍक्टिव्ह होतील आणि त्यासाठी तुम्ही धावपळ कराल.
आतापर्यंत जर तुम्ही स्वतःला प्रेसेंट करण्यासाठी कुठे तरी कमी पडत होतात तर आता त्यात आपले डोके वापरून काहीतरी नवीन करून दाखवलं हे नक्की. कारण राहू हा एक प्लानर आहे आणि तो भाग्य स्थानातून तुमच्या व्यक्तिमत्वाला पाहत आहे.
तुमच्या मूळ जन्म पत्रिकेत जर राहू खराब असेल तर मात्र तो तुमच्या कडून चुकीची कामे करवून घेईल आणि तुम्ही त्यात अडकू शकता सावधान. मग मात्र हीच गोष्ट निगेटिव्ह असेल. ह्या कालावधीत बऱ्याच निगेटिव्हिटीचा सुद्धा सामना करावा लागेल आणि पॉसिटीव्ह गोष्टी सुद्धा आपल्या समोर अचानक येतील.

राहु ची तिसऱ्या स्थानवार ७ वी दृस्टि

कुंडली इमेज मध्ये पहा राहु ९ व्या स्थानातून ३ ऱ्या स्थानवार आपली ७ वी दृस्टि देत आहे जिथे ६ नंबर लिहिले आहे ज्या स्थानावरून पराक्रम करून दाखविणे, एखाद्या विषयात खूप धावपळ करून सक्सेस होणे, एखाद्या प्रॉपर्टीची विक्री करणे, एका शहरातून दुसऱ्या दुसऱ्या शहरात सतत जाणे, जास्त समाजाशी कम्युनिकेट (सोशिअल) होणे , लहान भावंडे – हे विषय समोर येतील आणि त्यात तुम्ही संघर्ष कराल आणि त्या त्या प्रश्नांना सोडवाल.

राहू ची ५ व्या स्थानावर ९ वी दृष्टी

कुंडली इमेज मध्ये राहू जिथे आहे तिथून तो पत्रिकेतील पाचव्या स्थानावर दृष्टी टाकत आहे. कर्क राशी किंवा कर्क लग्नाच्या व्यक्तींसाठी पुढील १८ महिने हे ह्या स्थानावरील घटनांचा जास्तीत जास्त परिणाम दिसू शकतो.जिथे ८ नंबर लिहिले आहे ज्या स्थानावरून पत्रिकेत बर्थ चाईल्ड, कन्सिव्ह , संततीचे सर्व विषय, बौद्धिक क्षमता, खेळ प्रेम (प्रेम देणे घेणे) पाहतात. ह्यापैकी एकतरी विषय आपल्या आयुष्यात ह्या १८ महिन्यात होणार हे नक्की. ज्यांना आधीच कुणावर प्रेम झाले आहे त्यात ते आता अति अग्रेसिव्ह होतील. एखाद्या नवीन प्रेमात पडण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. संतती ला जन्म देण्याचा विषय असेल त्यात आता अति धावपळ कराल. ज्या विद्यार्थ्यांचे विद्यालयीन शिक्षण असेल त्यातील एखादा विषय सोडून देऊन सिस्टिम च्या बाहेरील विषयाच्या अभ्यासाची ओढ निर्माण करेल.

विशेष काळजी — राहू ची ९ वि दृष्टी जिथे ह्या स्थानावर येत आहे तिथेच शनी ची १० वि दृष्टी सुद्धा ह्या स्थानावर येत आहे शनी पासून एक बाण दाखविला आहे तो चेक करा. त्यामुळे ह्या स्थानाबद्दल चे विषय हे कन्फर्म येथे मिळू शकतात १००%.
पण चांगले किंवा वाईट ह्याचे मोजमाप करताना एकदा तुमची मूळ जन्म पत्रिका चेक करा त्यात शनी आणि राहू कसे आहेत.

वरील सर्व बॅलन्स करण्यासाठी उपाय — आपण कर्क राशीचे आहात किंवा कर्क लग्नाचे आहात सध्या शनी अष्टमातून असताना काळ जरा कठीण आहे. जर वरील दिलेल्या कोणत्याही विषयी जास्त त्रास होत असेल तर सरळ विष्णू सहस्त्र नाम वाचायला घ्या. भाग्यात येणाऱ्या अडचणी लगेच कमी होतील. कर्क राशी असेल तर पौर्णिमाचे व्रत करा. आणि जर कर्क लग्न असेल तर हनुमान चालीसा चे रोज पठण करा.

जर एकदम आपल्या स्वतःच्या जन्मपत्रिकेवरून ह्या राहूचे १८ महिन्याचे फळ जाणून घ्यायचे असेल तर निष्णात ज्योतिषांची मदत जरूर घ्या.

धन्यवाद।
श्री दत्तगुरु ज्योतिष
९८२१८१७७६८
७५०६७३७५१९

Leave a Reply