चालू महादशेत अंतर्दशा आपणास कशी जाईल? | Antardasha predict on Tara Chakra Table

चालू महादशेत अंतर्दशा आपणास कशी जाईल? कोणत्याही व्यक्तीस त्याच्या कुंडलीत कोणती ना कोणती एक महादशा सुरु असते. आणि त्याचा जो कार्यकाळ असतो तो सुद्धा सर्वांसाठी सारखाच असतो. त्या महादशेचा क्रमांक…

0 Comments