जाणून घ्या २०२३ मध्ये कोणता विषय आपल्यासाठी सुखदुःखाचा असेल

जाणून घ्या २०२३ मध्ये कोणता विषय आपल्यासाठी सुखदुःखाचा असेल प्रथम आपले वय सध्या कोणते सुरु आहे ते लिहा. समजा १-११-१९७१ असेल तर २०२२-१९७१= ५१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि सध्याचे…

2 Comments