गुरु राशी परिवर्तन २०२१ : मीन राशी / मीन लग्न

गुरु राशी परिवर्तन २०२१ मीन राशी / मीन लग्न- गुरु २० नोव्हेंबर २०२१ ला कुंभ राशीत जात आहे १३ एप्रिल २०२२ पर्यंत गुरु कुंभ राशीत असेल. त्यावरील त्याचे नक्षत्रीय भ्रमण…

0 Comments

गुरु राशी परिवर्तन २०२१ : कुंभ राशी / कुंभ लग्न

गुरु राशी परिवर्तन २०२१ कुंभ राशी / कुंभ लग्न- गुरु २० नोव्हेंबर २०२१ ला कुंभ राशीत जात आहे १३ एप्रिल २०२२ पर्यंत गुरु कुंभ राशीत असेल. त्यावरील त्याचे नक्षत्रीय भ्रमण…

0 Comments

गुरु राशी परिवर्तन २०२१ : मकर राशी / मकर लग्न

गुरु राशी परिवर्तन २०२१ मकर राशी / मकर लग्न- गुरु २० नोव्हेंबर २०२१ ला कुंभ राशीत जात आहे १३ एप्रिल २०२२ पर्यंत गुरु कुंभ राशीत असेल. त्यावरील त्याचे नक्षत्रीय भ्रमण…

0 Comments

गुरु राशी परिवर्तन २०२१ : धनु राशी / धनु लग्न

गुरु राशी परिवर्तन २०२१ धनु राशी / धनु लग्न- गुरु २० नोव्हेंबर २०२१ ला कुंभ राशीत जात आहे १३ एप्रिल २०२२ पर्यंत गुरु कुंभ राशीत असेल. त्यावरील त्याचे नक्षत्रीय भ्रमण…

0 Comments

गुरु राशी परिवर्तन २०२१ : वृश्चिक राशी / वृश्चिक लग्न

गुरु राशी परिवर्तन २०२१ वृश्चिक राशी / वृश्चिक लग्न- गुरु २० नोव्हेंबर २०२१ ला कुंभ राशीत जात आहे १३ एप्रिल २०२२ पर्यंत गुरु कुंभ राशीत असेल. त्यावरील त्याचे नक्षत्रीय भ्रमण…

0 Comments

गुरु राशी परिवर्तन २०२१ : तुला राशी/तुला लग्न

गुरु राशी परिवर्तन २०२१ तुला राशी/तुला लग्न- गुरु २० नोव्हेंबर २०२१ ला कुंभ राशीत जात आहे १३ एप्रिल २०२२ पर्यंत गुरु कुंभ राशीत असेल. त्यावरील त्याचे नक्षत्रीय भ्रमण आणि इतर…

0 Comments

गुरु राशी परिवर्तन २०२१ : कन्या राशी/कन्या लग्न

गुरु राशी परिवर्तन २०२१ कन्या राशी/कन्या लग्न- गुरु २० नोव्हेंबर २०२१ ला कुंभ राशीत जात आहे १३ एप्रिल २०२२ पर्यंत गुरु कुंभ राशीत असेल. त्यावरील त्याचे नक्षत्रीय भ्रमण आणि इतर…

0 Comments

गुरु राशी परिवर्तन २०२१ : सिंह राशी/सिंह लग्न

गुरु राशी परिवर्तन २०२१ सिंह राशी/सिंह लग्न- गुरु २० नोव्हेंबर २०२१ ला कुंभ राशीत जात आहे १३ एप्रिल २०२२ पर्यंत गुरु कुंभ राशीत असेल. त्यावरील त्याचे नक्षत्रीय भ्रमण आणि इतर…

0 Comments

गुरु राशी परिवर्तन २०२१ : कर्क राशी/कर्क लग्न

गुरु राशी परिवर्तन २०२१ कर्क राशी/कर्क लग्न- गुरु २० नोव्हेंबर २०२१ ला कुंभ राशीत जात आहे १३ एप्रिल २०२२ पर्यंत गुरु कुंभ राशीत असेल. त्यावरील त्याचे नक्षत्रीय भ्रमण आणि इतर…

0 Comments