घर घेताय? घेऊन झाले? काय सांगते नूमरॉलॉजि?

घर घेताय? घेऊन झाले? काय सांगते नूमरॉलॉजि? घर घेताय? घर किंवा जागा घेऊन झाली आहे ? तर आपल्या जन्मतारखेत अंक २,५ आणि अंक ८ चा विचार झालाच पाहिजे. २/५/८ हे…

0 Comments

अधिक श्रावण | निज श्रावण

अधिक श्रावण | निज श्रावण दिनांक १८ जुलै २०२३ पासून अधिक श्रवणास सुरुवात होत आहे. १७ जुलै २०२३ ला दीप अमावस्या असेल. १८ जुलै ते १५ सप्टेंबर पर्यंत हे दोन्ही…

0 Comments