पारिजात योग : एक शुभ योग

जेव्हा देव दानवांमध्ये समुद्र मंथन झाले तेव्हा १४ रत्नांमध्ये पारिजात वृक्ष सुद्धा प्राप्त झाले. ते इंद्राने स्वतःकडे ठेवले आणि पत्रिकेत जर हा योग बनला असेल तर तो राजयोग निर्माण करणारा…

0 Comments