रवी मंगळ युती : एक निखारा- आग

रवी मंगळ युती एक निखारा- आग हे दोन्ही ग्रह एक अग्नी कारक असल्यामुळे अग्नी समान कार्यशील असतात. आपल्या पत्रिकेत जर हे कोणत्याही एका स्थानी असतील तर खालील दिलेला लेख हा…

0 Comments