चंद्र शनी युती : एक विषयोग

चंद्र शनी युती एक विषयोग वरील कुंडली इमेज मध्ये सर्व स्थानात चंद्र शनी युती दाखविली आहे आपल्या पत्रिकेत हि युती कोणत्याही एका स्थानी असेल. ह्या युतीला विषयोग युती म्हणतात. आपल्या…

0 Comments