सूर्य शनी पिता पुत्र युती प्रतियुती

सूर्य शनी पिता पुत्र युती प्रतियुती आपल्या पत्रिकेत सूर्य शनी एकत्र = युती आहे का ?आपल्या पत्रिकेत सूर्यासमोर (सूर्यापासून) ७ व्या भावात शनी आहे का = प्रतियुती आहे का ?तर…

0 Comments