कुंडली गुणमिलन मध्ये गण काय असते?

कुंडली गुणमिलन मध्ये गण काय असते? पत्रिका गुणमिलन करताना ३६ पैकी ६ गुण देणारा हा विषय अति महत्वाचा ठरतो. कारण ह्या गण मध्ये मनुष्य त्याच्या पूर्ण आयुष्यात कसा वागेल कसा…

1 Comment