गुण मिलन आणि कुंडली मिलन ह्यातला फरक- माझे विचार

हल्ली कितीतरी सॉफ्टवेअर आपल्याला विवाह करताना गुण मिलन ची सुविधा देतात. ह्यात ३६ पैकी १८ गुण किंवा अधिक दाखवीत असतील तर विवाह करण्यास हरकत नाही असे सर्वांचे मत असते. आणि…

0 Comments