ग्रहांचे शत्रू/मित्र/सम/उच्च/नीच/दिशा/दृष्टी तक्ता

ग्रहांचे शत्रू/मित्र/सम/उच्च/नीच/दिशा/दृष्टी तक्ता वरील तक्त्यात आपण पहिल्या कॉलम मधे जी ग्रहांची नवे दिली आहेत त्या नुसार त्यांची पुढील माहिती खालील प्रमाणे वाचणे. उदा:- मला जर रवी ग्रहाचे वाचायचे असेल तर…

0 Comments

जर कुणाच्या मोबाईल मध्ये 14 किंवा 41 नंबर असतील तर..

मोबाईल मध्ये 14 किंवा 41 नंबर असतील तर.. | Mobile Number 14 or 41 मोबाईल नुमरॉलॉजी सांगते कि……….जर कुणाच्या मोबाईल मध्ये 14 किंवा 41 नंबर असतील तर हे नंबर त्या…

0 Comments