हंस योग- पंचमहापुरुष योग I HANS YOG – RAJYOG

कसा बनतो हंस योग? पंचमहापुरुष योगातील एक महत्वाचा योग हंस योग जो गुरु ग्रहाने बनतो. ह्या योगात लग्न कुंडलीच्या केंद्र स्थानात गुरु उच्च राशीत किंवा स्वराशीत लिहिला असेल तर हंस…

0 Comments