अंकांचे शत्रू, मित्र आणि विश्लेषण

अंकांचे शत्रू, मित्र आणि विश्लेषण नूमरॉलॉजि मधील वरील चार्ट मध्ये १ ते ९ अंक दिलेले आहेत. हा तक्ता आपण जर पाहिलात तर सहज रित्या आपल्याला हे समजेल कि त्या अंकाला…

0 Comments